Kiểm tra quy hoạch 1/2000 khu đất hoặc nhà đang xin phép. 
– Kiểm tra mật độ xây dựng khu đất hoặc nhà đang xin phép.
– Thiết lập bản vẽ hiện trạng bổ túc hồ sơ xin phép.
– Thiết lập bản vẽ xây dựng theo mong muốn của gia chủ.
– Tư vấn thiết kế xây dựng Nhà Ở – Nhà xây bán – Nhà trọ cao cấp
– Đo vẽ, nghiệm thu Hoàn Công nhà & đất trên.
– Xuất hóa đơn VAT nhân công & hợp đồng nhân công.